Strona G艂贸wna   Artyku艂y   Download   Forum   Linki
Nawigacja
Portal
  Strona G艂贸wna
  Artyku艂y
  Download
  Forum
  Linki
  Kontakt
  Galeria
  Szukaj
  Statut TPZB
  Radio

U縴tkownik體 Online
Go禼i Online: 1
Brak U縴tkownik體 Online

Zarejestrowanych U縴tkownik體: 253
Najnowszy U縴tkownik: ~dengdeng
Najaktywniejsi
Na miejscu 1 jest:
~Mirek S
Brak Avatara height=

Punktacja:
Og髄ne: 451
Bonusy: 0
Kary: 0

2) ~ProMike (275 pkt.)
3) ~Robert_Robcio (253 pkt.)
4) ~Piotrek (213 pkt.)
5) ~Pretorian (155 pkt.)
6) ~Pejo (117 pkt.)

Reklama

Radio 5

Baka艂arzewo

Coomandia

Baka艂arzewo

Baka艂arzewo1

Baka艂arzewo2

Baka艂arzewo3

Filmiki TPZB

Zobacz Temat
Baka艂arzewo, Bakalarzewo TPZB | Forum baka艂arzewskie | O wszystkim i o niczym
Autor RE: Obchody 500-lecia Baka砤rzewa
@Tomek
Super Administrator

Dodane dnia 01/03/2014
G丑wne obchody 500-lecia Baka砤rzewa odb阣 si 12 i 13 lipca. 12 lipca (sobota) odb阣 si Do縴nki 500-lecia. Na stadionie zorganizowane zostan pokazy koni z regionu, pokazy sprz阾u rolniczego, wyst阷y zespo丑w, konkursy, zabawy itd. B阣 ogr骴ki piwne, stoiska z 縴wno禼i regionaln, promocyjne... Wieczorem bezp砤tna dla mieszka馽體 gminy dyskoteka w ,,Miami" (doro秎i niech te si pobawi).
13 lipca (niedziela):
-godz. 9-14 konferencja naukowa dotycz眂a przesz硂禼i i przysz硂禼i regionu (dziedzictwo Wielkiego Ksi阺twa Litewskiego). Wezm w niej udzia znani naukowcy, w tym profesorowie uniwersyteccy.
-godz. 14.00 parada 500-lecia spod nowego bloku na Rynek. Wezm w niej udzia m.in. stra縜cy, wojskowi, ministranci z ksi昕mi, w砤dze lokalne i regionalne, nauczyciele, zespo硑 ludowe, so硉ysi, radni, firmy lokalne, grupy rekonstrukcyjne, cz硂nkowie TPZB, fundacji itd.
-przemowy go禼i i wsp髄ne zdj阠ie
-charakterystyka gminy Baka砤rzewo
-inscenizacja historyczna zwi眤ana z dziejami Baka砤rzewa na Rynku, strza硑 z armat, walki zbrojnych itd.
-uroczysty obiad dla go禼i w Gminnej Bibliotece Publicznej
-stoiska z jad砮m regionalnym na Rynku
-ca硂舵 prowadzi zesp蟪 ,,Mister Night"
-koncerty zespo丑w ludowych i folkowych: m.in. kapela Fest z Jeleniewa
-zaprezentowanie nowych piosenek o Baka砤rzewie
-konkursy dla uczestnik體
-23.00 koncert zespo硊 ,,Scaner"
-24.00 wyst阷 kolejnego zespo硊
-uroczyste odliczanie mijania 500 lat
-pokazy laser體 i fajerwerk體
-zabawa do rana
Wy秎ij Prywatn Wiadomo舵
Autor RE: Obchody 500-lecia Baka砤rzewa
~lokalni123
U縴tkownik

Dodane dnia 22/03/2014
a ja uwa縜m ze 500-lecie to nie wszystko!! Uwa縜m r體nie ze nie nale縴 zapomina o sprawach bie勘cych i funkcjonowaniu gminy gdy jest wiele wi阠ej wa縩iejszych i pilniejszych spraw ni 500-lecie -na chwile obecna! Ta cala impreza to chyba konik naszego wodza i wszystko inne nie liczy si a powinno.HEH na zabaw przyjdzie czas! A teraz do roboty!
Wy秎ij Prywatn Wiadomo舵
Autor RE: Obchody 500-lecia Baka砤rzewa
@Tomek
Super Administrator

Dodane dnia 23/03/2014
Witam,
odpisuj natychmiast, dzia砤my nawet w niedziel. Fakt, 縠 mamy rok 500-lecia i organizacja uroczysto禼i zajmuje du縪 czasu. Fakt te, i jest to m骿 konik, gdy uwa縜m, 縠 mo縠my dzi阫i 500-leciu mocno wypromowa gmin w regionie, a tym samym 禼i眊n辨 inwestor體, osadnik體 oraz turyst體. Promocja w gospodarce to podstawa.
Jednak zapewniam, 縠 obchody 500-lecia to tylko ma砤 cz甓 planowanych dzia砤 UG. Przyznaj, 縠 powinienem o planach inwestycyjnych m體i g硂秐iej, co dzi uczyni na stronie g丑wnej. Dodam tu, 縠 w ci眊u ostatnich dw骳h lat wykonali秏y rekordowe inwestycje wodno-kanalizacyjne: przebudowa hydroforni (4 mln z), kanalizacja z wod Mat砤k (4 mln z), kanalizacja Nowa Wie (3 mln z), kanalizacja z wod Stary Skazdub-Malin體ka-Stara Kamionka-Kotowina-Baka砤rzewo (5,5 mln z), kilkaset oczyszczalni przydomowych, asfalty wsp髄nie z powiatem (Czerwonka, Karasiewo, ul. Filipowska), droga asfaltowa w Suchorzecu (500 tys. z), pomost z zagospodarowanym brzegiem nad Sumowem (kilkadziesi眛 tys. z), rekultywacja wysypiska, remonty przystank體, przepust體, budowa mostu w S硊piu (kilkadzisi眛 tysi阠y z), gruntowne 縲irowanie dr骻 gminnych (oko硂 2000 tys. samochod體 kruszywa), zagospodarowanie brzegu nad jez. Garba i oznakowanie wsi (wsp髄nie ze Stowarzyszeniem z Mat砤ku), budowa boiska w Nowej Kamionce, doposa縠nie OSP z gminy itd. Du縜 cz甓 z tych inwestycji jest pod ziemi, czego nie wida. Nawet teraz na terenie gminy pracuj przynajmniej cztery firmy (Awas wykonuje przydom體ki, blok, remont szko硑 oraz remont 秝ietlicy w Skazdubie). Zapa do roboty u mnie jest, wi阠 deklaruj, 縠 ile si starczy tyle zrobimy. Gdy zaczn s砤bn辨 trzeba wybra innego, bo rozw骿 Gminy Baka砤rzewo jest najwa縩iejszy. Pozdrawiam i dzi阫uj za s硊szn motywacj. W newsach zaraz b阣 plany inwestycyjne na 2014 r.
Wy秎ij Prywatn Wiadomo舵
Autor RE: Obchody 500-lecia Baka砤rzewa
~Pejo
U縴tkownik

Dodane dnia 22/06/2014
gitsmiley
Wy秎ij Prywatn Wiadomo舵
Autor RE: Obchody 500-lecia Baka砤rzewa
@Tomek
Super Administrator

Dodane dnia 05/11/2014
G丑wne obchody 500-lecia Baka砤rzewa
Sobota 12 lipca 2014 r. (stadion gminny nad jeziorem Sumowo)
-9.00-12.00 Powiatowe Zawody OSP
-12.00 Wr阠zanie nagr骴, przem體ienia
-13.00 Pokazy i zawody ko駍kie
Pozosta砮 atrakcje to: koncert zespo硊 tanecznego, wyst阷y zespo丑w ludowych, pokaz sprz阾u rolniczego, weso砮 miasteczko dla dzieci, ogr骴ek piwny itd.
-22.00 Bezp砤tna dyskoteka dla wszystkich Mieszka馽體 Gminy Baka砤rzewo w Miami.

Niedziela 13 lipca 2014 r.
-8.00-11.00 Konferencja naukowa rDziedzictwo Wielkiego Ksi阺twa Litewskiego na dawnym pograniczu polsko-litewsko-pruskimr1; (Gminna Biblioteka Publiczna). Organizatorzy: UG i GBP w Baka砤rzewie oraz Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe. Program:
8.00 Otwarcie obrad: dr Tomasz Naruszewicz, w骿t Gminy Baka砤rzewo
8.10 prof. dr hab. J髗ef Maroszek (Uniwersytet w Bia硑mstoku), Losy ,,Eremu Wyspy Wigierskiej" po kasacie kamedu丑w (1800-1944)
8.40 dr Maciej Ambrosiewicz (Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe), Trwa砮 dziedzictwo litewsko-polskie - kuchnia
9.00 prof. dr hab. Stanis砤w Alexandrowicz (Uniwersytet Miko砤ja Kopernika w Toruniu), mgr Hanna Muzalewska-Alexandrowicz, Wok蟪 bada historycznych Wielkiego Ksi阺twa Litewskiego
9.30 dr Tomasz Naruszewicz (UG Baka砤rzewo, Towarzystwo Przyjaci蟪 Ziemi Baka砤rzewskiej, Bia硂stockie Towarzystwo Naukowe), Rozw骿 miasteczek z obszaru dzisiejszego powiatu suwalskiego w XVI-XXI w.
9.50 prof. dr hab. Alfredas Bumblauskas (Uniwersytet Wile駍ki), Wielkie Ksi阺two Litewskie
10.10 dr Artur Konopacki (Uniwersytet w Bia硑mstoku), Tradycja dziedzictwa kulturowego Tatar體 Wielkiego Ksi阺twa Litewskiego
10.30 mgr Jaros砤w Schabie駍ki (Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe) Upami阾nienia AK i walki o Kresy Rzeczypospolitej na Suwalszczy糿ie w II po硂wie lat siedemdziesi眛ych XX wieku i przeciwdzia砤nie w砤dz komnistycznych
-11.00-12.30 Uroczysta Msza . w ko禼iele baka砤rzewskim odprawiona przez J.E. Biskupa E砪kiego
Oprawa: BayerMedia
-13.00-13.30 Parada 500-lecia Baka砤rzewa od nowego bloku na Rynek
-13.30-14.30 Wyst眕ienia okoliczno禼iowe w砤dz i Go禼i
-14.30-15.00 Po秝i阠enie Sztandaru OSP Baka砤rzewo
-15.00-19.00 Inscenizacja historyczna 500-lecia Baka砤rzewa (Bractwo ,,Apisr1; z Gniewu)
-19.00-20.00 Koncert kapeli ,,Fest''
-20.00-21.00 Koncert Jana Pietrzaka
-21.00 r11; 21.30 Andrzej Beja Zaborski (wyst阷), gwiazda filmu ,,U Pana Boga za piecem''
- 21.30-23.00 Konkursy dla publiczno禼i i koncert zespo硊 ,,Mister Night''
-godz. 23.00-24.00 Koncert zespo硊 ,,Skaner'''
- ok. 24.00 Pokaz fajerwerk體
-0.15-2.00 Koncert zespo硊 ,,Mister Night''Zapraszam do obejrzenia niepublikowanego wcze秐iej filmu z 500 lecia Baka砤rzewa
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/mTI5iLtEZUg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Tomek doda/a nast阷uj眂 grafik:


Edytowane przez Tomek dnia 24/06/2014
Wy秎ij Prywatn Wiadomo舵
Autor RE: Obchody 500-lecia Baka砤rzewa
~topcase
U縴tkownik

Dodane dnia 11/11/2014
There's a complete associated with Two hundred high-priced diamonds and an internal degree associated with graphite. Should you wish to discuss the individual outside body with the protect subsequent observe that there exists a total
galaxy s5 flip case
chanel perfume s5 case
galaxy s5 cover leather
chanel galaxy s5 covers
Wy秎ij Prywatn Wiadomo舵
Skocz do Forum:
Logowanie
Nazwa U縴tkownika

Has硂

Zapami阾aj mnieRejestracja
Zapomniane has硂?
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

~Pretorian
DATA: 10/21/2015
smiley

~Pejo
DATA: 01/30/2015
To z bratem mozemy zagra jek nas wezm. drogo nie wezm

~torlof
DATA: 01/26/2015
jakby Bracia Figo Fagot byli.. smiley

~Pejo
DATA: 01/10/2015
wiecie czy jaki dobry zesp蟪 b阣zie gra w zim w Miami? chce sie wybrac ze znajomymi

~plaza89
DATA: 12/16/2014
czy mieszkany nie powinni o tym wiedziec

~plaza89
DATA: 12/16/2014
zosta硑 podwyzszone pensje dla radnych i so硉ys體!!!

~Piotrek
DATA: 11/09/2014
Na jednego. Baka砤rzewo zosta硂 podzielone na cztery jednomandatowe okr阦i.

~ProMike
DATA: 11/09/2014
Tylko na jednego kandydata mo縩a g硂sowa, poniewa Baka砤rzewo zosta硂 podzielone na 4 okr阦i wyborcze.

~Pejo
DATA: 11/08/2014
A w Bakalarzewie mog g硂sowa na jednego czy na czterech radnych? bo r罂nie na mie禼ie m體i wie kto?

@Tomek
DATA: 11/08/2014
Ha ha nie pr骲uj wrabia w to Os骲 Protestuj眂ych, tani chwytsmiley