Sprzątanie kościoła na bierzmowanie.
Dodane przez ProMike dnia 04/06/2008
W sobotę, 31. 05. 2008 r. młodzież przystpująca do sakramentu bierzmowania, po zaliczeniu egzaminu i spowiedzi, wraz z rodzicami uprzątnęła kościół z przylegającym do niego placem.

Rozszerzona zawarto newsa
W samym ko�ciele zmyto pod�og�, przywieziono �wie�e kwiaty i drzewka, powieszono tak�e plakat. Natomiast wok� baka�arzewskiej �wi�tyni skoszono traw�, kt�ra potem zosta�a uprz�tni�ta. Zadbano tak�e o porz�dek przy plebani.
Przygotowania te poczyniono z powodu przyjazdu ordynariusza diecezji e�ckiej J.E.Ks.bp Jerzego Mazura, kt�ry 03. 06. 2008 r. udzieli� ponad stuosobowej grupie sakramentu dojrza�o�ci chrze�cija�skiej.