Orlik Bakałarzewo - rusza Liga LZS w piłce nożnej 2016
Dodane przez Mirek S dnia 29/08/2016
R E G U L A M I N
IV POWIATOWEJ LIGI LZS W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN
O PUCHAR STAROSTY SUWALSKIEGO
Cel:
- popularyzacja piłki nożnej w środowisku wiejskim .
- wyłonienie mistrza powiatu ,
- zapewnienie czynnego wypoczynku i wspłzawodnictwa sportowego,
Organizatorzy :
- Starostwo Powiatowe w Suwałkach
- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Suwałkach
- Urząd Gminy w Bakałarzewie
Termin i miejsce:
Planowane rozpoczęcie ligi 4.09.2016r. ( w zależności od ilości zgłoszonych drużyn)
Mecze odbywać się będą w niedziele od godz. 13.30 wg terminarza.
Bakałarzewo boisko ORLIK
Warunki uczestnictwa :
- Udział w lidze mogą brać zespoły LZS z terenu powiatu suwalskiego.
- Ilość drużyn biorących udział w lidze jest ograniczona.
W drużynie podczas meczu winno być co najmniej 50% mieszkańców powiatu suwalskiego ziemskiego
- Drużyna składa się max. z 20 zawodników ur. 1998 i starszych w tym dopuszcza się udział zawodników
młodszych ukończone 16 lat posiadających pisemną zgodę rodziców (druk oświadczenia w załączeniu).
Zawodnicy muszą być zgłoszeni na oficjalnej liście dostarczonej do Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Suwałkach do dnia 04.09.2016r. i podpisanej przez opiekuna drużyny (druk listy w załączeniu).
- Podczas meczu drużyna składa się max. z 10 osób z listy oficjalnej (5 zawodników w polu + bramkarz
i 4 rezerwowych) .
- Zawodnicy nie mogą zmieniać barw drużyny w czasie trwania rozgrywek ligi.
- W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy amatorzy tzn. nie grający aktualnie w klubach zrzeszonych.
- Drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny ,który jest reprezentantem w sprawach
organizacyjnych .

- Każdy zawodnik występujący w lidze musi posiadać aktualne badania lekarskie oraz ma obowiązek
ubezpieczyć się od NW we własnym zakresie ( w przypadku braku aktualnych badań lekarskich
lub ubezpieczenia od NW zawodnik bierze udział w lidze na własna odpowiedzialność i wypełnia stosowne
oświadczenie(obowiązkowo przed I meczem w obecności organizatora), oświadczenie zawodnika
niepełnoletniego wypełnia jego rodzic lub prawny opiekun.
- Przedstawiciel danej drużyny (opiekun lub kapitan drużyny) zobowiązany jest przed meczem czytelnie
wypełnić protokół.
- Każdy wpisany do protokołu zawodnik ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający tożsamość
i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek ( brak dokumentu wyklucza
z gry w meczu).
- Kapitanom drużyn przysługuje prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników .Kapitan zgłasza
sędziemu którego lub których zawodników chce sprawdzić tożsamość. Sprawdzenia tożsamości sędzia
może dokonać przed meczem, w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach ale zgłoszenie
sprawdzenia musi nastąpić do końca meczu ,zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn.
Konieczność sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu meczu zobowiązuje kapitanów drużyn do
zatrzymania wszystkich lub wybranych zawodników , którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego
we wskazanym przez niego miejscu.
- Protesty może złożyć tylko kapitan drużyny bezpośrednio po zakończonym meczu w obecności organizatora,
sędziego oraz kapitana przeciwnej drużyny. Protesty złożone w innym terminie nie będą rozpatrywane.
Regulamin rozgrywek:
- Czas gry w jednym meczu 2 x 12 min ( z 2 minutową przerwą).
- Mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza (nie ma możliwości przekładania meczu).
- Mecze będą rozgrywane systemem każdy z każdym; , drużyna rozgrywa jeden mecz w danym dniu.
- W czasie spotkania obowiązują zmiany hokejowe; we właściwej strefie zmian.
- Wskazane jest by drużyny posiadały jednolity strój sportowy z numerami na koszulkach.
- Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania tylko w trampkach , adidasach lub w korkach typu lanki.
- W trakcie trwania ligi stosuje się następujące przepisy gry:
nie obowiązują przepisy spalonego,
grę wznawia bramkarz wprowadzając ją do gry ręką lub nogą w dowolną strefę boiska poza swoje pole karne,
wznawianie gry po opuszczeniu piłki pola gry wykonywany jest nogą /aut/,
rzut karny wykonuje się z odległości 9 m,
nie ma wślizgów
pozostałe przepisy gry zgodnie z przepisami PZPN
- W turnieju stosuje się następujące kary:
kary dyscyplinarne : czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty
w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej ,
kara ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika)
Za nie sportowe zachowanie podczas ligi zawodnik może być zdyskwalifikowany od jednego
meczu do końca rozgrywek .
Punktacja :
- Zwycięstwo - 3 pkt.
- Remis - 1 pkt
- Porażka - 0 pkt
- Walkower - 3 pkt 0:3 w bramkach
O zajętych miejscach decydują kolejno:
większa liczba zdobytych punktów w całości rozgrywek
w przypadku równej ilości punktów przez :
dwa zespoły; bezpośrednie spotkanie
trzy zespoły; mała tabela (wyniki spotkań bezpośrednich)
większa różnica bramek z całości
większa ilość zdobytych bramek
mniejsza ilość straconych bramek
Drużyna , która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch kolejnych lub ogółem trzech spotkań zostanie wycofana
z rozgrywek. W przypadku rozegrania nie więcej niż 50% spotkań anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań przypadku rozegrania więcej niż 50 % spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na hali
natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkower dla przeciwnika.
Mecz należy zweryfikować jako walkower
- na korzyść drużyny , która z własnej winy nie stawi się na mecz lub spóźni się więcej niż 10 min.
- drużyna która dopuściła do gry zawodnika nieuprawnionego ( za mecz w którym to stwierdzono).
Nagrody:
Wszystkie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy , trzy najlepsze drużyny ligi otrzymają puchary .
Sprawy różne:
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione , skradzione lub zniszczone przez uczestników.
- W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego,
prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie dla organizatora.
- Drużyny biorące udział w lidze winne opłacić składkę członkowską w wysokości 100 zł od drużyny
- Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu na terenie obiektu.
- Za organizację ligi jest odpowiedzialna Ewa Pietraszewska 0608 850 902.

Rozszerzona zawarto newsa