Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP
Dodane przez ospbwo dnia 24/09/2016
W dniu 21 września 2016 roku w sali ślubów Urzędu Gminy Bakałarzewo odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Bakałarzewo. Podczas posiedzenia posumowano pracę oddziału gminnego w minionym okresie sprawozdawczym (2011-2015) oraz omówiono plany na najbliższe lata. Po przeprowadzeniu wyborów wyłoniono nowy zarząd w składzie:
1. prezes - Stefan Biłda
2. wiceprezes - Ireneusz Walendzewicz
3. komendant gminny - Maciej Kozłowski
4. sekretarz - Tomasz Przyborowski
5. skarbnik - Bogusław Konopko
6. członek prezydium - Ryszard Górny
7. członek zarządu - Jerzy Grajewski-Gągła
Oraz Komisją Rewizyjną:
1. przewodniczący - Jan Kozłowski
2. sekretarz - Jerzy Dąbrowski
3. członek - Józef Jankowski
Delegatami na zjazd oddziału powiatowego zostali:
1. Stefan Biłda
2. Maciej Kozłowski
3. Tomasz Naruszewicz
4. Bogusław Konopko.
Zebranie przebiegało w bardzo miłej i owocnej atmosferze.
Rozszerzona zawarto newsa