III Konferencja historyczna w Bakałarzewie
Dodane przez Tomek dnia 11/02/2017
W niedzielę, 19 lutego 2017 roku (godz. 12.00) odbędzie się III Konferencja naukowa w Bakałarzewie. Jej temat brzmi: "Stan i potrzeby badań nad dziejami gospodarczymi ziem pomiędzy Niemnem a Rospudą między XV a XX wiekiem". Organizatorzy to: Białostockie Towarzystwo Naukowe, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe, Ekologiczne Stowarzyszenie Gmin "Rospuda", Archiwum Państwowe w Suwałkach i Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie. Wystąpią znani historycy z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w tym reprezentanci: Uniwersytetu w Białymstoku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, Białostockiego i Augustowsko-Suwalskiego Towarzystwa Naukowego (prezesi i wiceprezesi), Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Białystok, Archiwum Państwowego w Suwałkach, ZST Olecko. Szykuje się jedno z najważniejszych świąt nauki w regionie. Wstęp wolny. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Szczegóowy program:
http://www.bakalarzewo.pl/asp/pliki/download/iii_konferencja_2017.pdf
Rozszerzona zawarto newsa